GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
 
 
 
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
 
 
Trang chủ Công trình thi công Xây dựng CN và DD
Nhà máy Xi măng Phúc Sơn (9/6/2010 11:20:23 AM )

Địa điểm: Tỉnh Hải Dương
Chủ đầu tư: Công ty Xi Măng Phúc Sơn
Giá trị hợp đồng: 42.300.000.000 VND
Thời gian: 2003 - 2004

Tham gia thi công nhà máy xi măng Phúc Sơn

 Khoan CN vào đất D 800: 8.266 md;

-Khoan CN vào đá D 800: 120 md;

-Khoan CN vào đất D1000: 4.191md;

-Khoan CN vào đá D1000: 252 md;

- Khoan CN vào đất D1200: 3.309md;

-Khoan CN vào đá D1200: 310 md;

-Đóng cọc ống BTCT D600: 33.941 md;

-Đúc, đóng cọc BTCT 400x400: 52.130md;

-XD Xưởng sản xuất vỏ bao xi măng:

Một số hình ảnh dự án: