GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
 
 
 
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
 
 
Trang chủ Tin tức Tin hoạt động
Căn cứ vào nghị quyết số 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ được ban hành ngày 25/4/2015; Theo điều 3 của nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho toàn hệ thống LICOGI 13 năm 2015
 
Ngày 8/5/2015, Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) – Công ty con của LICOGI13 đã trúng thầu gói thầu thi công kết cấu phần thân Tòa nhà CT02 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên bệnh viện 103 – Học viện Quân Y tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội với tổng giá trị thực hiện hơn 123 tỷ đồng, thời gian thi công 360 ngày
 
Theo Báo cáo quyết toán Qúi I/2015 của Công ty cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG), các chỉ tiêu chính đạt được như sau:
 
Ngày 25/4/2015, Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, một tỷ lệ dự họp cao đối với Công ty niêm yết.
 
 Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội biên bản họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 25/4/2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Chi tiết công bố thông tin
 
- BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT - PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐẠI HỘI - TÓM TẮT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
 
 - Thư mời tham dự ĐHCĐ 2015; - Mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền ĐHCĐ 2015; - Chương trình ĐHCĐ 2015; - Thủ tục đề cử ứng cử TV HĐQT, TV BKS  Tài liệu ĐHCĐ sẽ được cập nhật từ ngày 17/4/2015.
 
Ngày 31/3/2015, Công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng (LICOGI13-IMC) - Công ty Con của LICOGI 13 chuyên ngành thi công cơ giới hạ tầng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
 
Ngày 25/3/2015, Công ty cổ phần LICOGI 13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) - Một Công ty Con chuyên ngành xử lý nền móng và xây dựng phần ngầm công trình của LICOGI 13 - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
 
Vào hồi 01h20' ngày 24 tháng 03 năm 2015 tại văn phòng Công ty TNHH MDA E&C (Hàn Quốc) đặt tại mặt bằng tầng 13 Tòa nhà LICOGI 13 TOWER đã xuất hiện điểm cháy.
 
<< Đầu < Trước1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp > Cuối >>
 
Tin mới