GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Doanh thu hợp nhất toàn hệ thống 2012
Công trình Thuỷ điện Lai Châu
Quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông ĐỖ THANH HÀ giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 22/04/2014
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ; - Thư mời họp ĐHCĐ 2014; - Mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền ĐHCĐ 2014;
Công ty cổ phần LICOGI13 công bố thông tin về việc chuyển nhượng một phần vốn cổ phần của LICOGI13 tại Công ty cổ phần LICOGI13-Xây dựng và Kỹ thuật công trình (LICOGI13-E&C) theo Quyết định số 238b/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 10/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13

Tin hoạt động Tin nội bộ Đoàn thể
Tin báo chí
 
   DỰ ÁN