GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Doanh thu hợp nhất toàn hệ thống 2014
Công trình Thuỷ điện Lai Châu
Ngày 25/3/2015, Công ty cổ phần LICOGI 13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) - Một Công ty Con chuyên ngành xử lý nền móng và xây dựng phần ngầm công trình của LICOGI 13 - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
Vào hồi 01h20' ngày 24 tháng 03 năm 2015 tại văn phòng Công ty TNHH MDA E&C (Hàn Quốc) đặt tại mặt bằng tầng 13 Tòa nhà LICOGI 13 TOWER đã xuất hiện điểm cháy.

Tin hoạt động Tin nội bộ Đoàn thể
Tin báo chí
 
   DỰ ÁN