GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Doanh thu hợp nhất toàn hệ thống 2014
Công trình Thuỷ điện Lai Châu
Ngày 19/8/2015 HĐQT Công ty cổ phần LCOGI13 đã ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc thông qua thương vụ mua bán cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt, có địa chỉ tại 21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà nẵng với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng lên tới 55% vốn điều lệ của Công ty này.
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung sau:
Theo Báo cáo tài chính Qúi II/2015 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC, các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Tin hoạt động Tin nội bộ Đảng bộ - Đoàn thể
Tin báo chí
 
   DỰ ÁN